• Miksi käydä töissä?
  • Työn merkityksellisyyden löytäminen
  • Miksi työtyytyväisyys on huono asia?
  • Ylpeys omasta työstä
  • Työntekijäkokemuksen synty
  • Muutosmyötärinta

Muutosmyötärintaa kaikille!

Kenelle:

Jokaiselle työntekijälle asemasta ja tehtävästä riippumatta, esihenkilöille ja johdolle

Taustaa:

1) Olosuhteet muuttuvat nopeasti ja se voi tuntua epämiellyttävältä

2) Tiimiläiset suhtautuvat muutokseen hyvin eri tavoin

3) Avoin keskustelu muutoksesta, sen syistä ja seurauksista, on käymättä

4) Johto ja esihenkilöt eivät varmuudella tiedä, kuinka väki suhtautuu muutokseen

5) Joskus työn imu voi olla hukassa ja voi auttaa, jos ulkopuolinen tulee keskustelemaan asiasta

Tavoitteet:

1) Osallistuja pohtii omaa suhtautumista työhönsä ja sen muuttumiseen

2) Jokainen ymmärtää innostuksen ja työn imun merkityksen

3) Jokainen ymmärtää tunteiden vaikutuksen muutostilanteessa (mm. pelko, viha, suru, ilo)

4) Yhteinen keskustelu muutostarpeesta ja -tunteista selkeyttää muutostilannetta

5) Pahimmat pelot hälvenevät ja luottamusta tulee tilalle

6) Ihmiset tutustuvat toisiinsa ja löytävät yhteisiä tapoja kohdata muutos aiempaa myönteisemmin

Huomioitavaa:

1) Yhteinen keskustelu puhdistaa ilmaa (jos on tarvetta)

2) Toimii erittäin hyvin esim. fuusiotilanteissa

3) ”Ihminen vastustaa muutosta, jos se ei tue hänen motiivejaan” – nyt haemme motiiveja