• Rohkeus kysyä, rohkeus tarjota, rohkeus pyytää kauppaa
  • Myynnin perusasiat kunniaan: Miksi luokkahuoneessa kaikki tietävät,
    mutta harva tekee?
  • Oman työn johtaminen (mm. kalenterinhallinta)
  • Myynti puhelimessa ja Teamsissa (mm. miten kameran edessä ollaan?)
  • Myyjän 13 kuolemansyntiä
  • Myyjän neuvottelutaito: Miten kakkua kasvatetaan?
  • Asiantuntijan esiintymistaito (Esiintymistaitoa introverteille)

Etämyynti puhelimessa ja Teamsissa

Kenelle:

Jokaiselle myyjälle

Taustaa:

1) Etämyynnin merkitys on kasvanut, vaikka korona joskus helpottaakin

2) Asiakas valitsee, millä tavalla haluaa kohdata

3) Moni turhaan arastelee soittotyötä

4) Kameran edessä esiintyminen on monelle vierasta. Enää ei riitä, että osaa laittaa Teamsin päälle

5) Asiakas päättää kohtaamistavan, vaikka koronakuona helpottaakin. Kaikki tavat pitää hallita!

Tavoitteet:

1) Osallistuja ymmärtää soittotyön merkityksen ihan uudella tavalla

2) Puhelinmyyntiin tulee rohkeutta ja tavoitteellisuutta

3) Teams-myynti onnistuu paljon aiempaa paremmin, sillä esim. tekniikka ei enää jännitä liikaa

4) Etämyynnistä tulee lähikohtaamisen rinnalle luonteva tapa kohdata asiakas

Huomioitavaa:

1) Moni on yllättynyt siitä, kuinka kaavoihin kangistunut oma soittotapa on. Esimerkiksi ”Mika Pesonen tässä terve, onko hyvä hetki?” on yleinen, mutta heikko puhelun aloitus

2) Valmennuksen myötä tekosyyt olla soittamatta tai videoyhteyden hylkäämiseen eivät enää ole totta

3) Valmennus toteutetaan vain etänä

4) Moniosaisena toteutettu valmennus mahdollistaa käytännönläheiset välitehtävät

Myyntirohkeus

Kenelle:

Jokaiselle myyjälle (B2B, B2C)

Taustaa:

1) Asiakaskohtaamiset sujuvat sinänsä hyvin, mutta tulokset ovat laihoja

2) Myyjien rohkeus keskustella asiakkaan tarpeista, antaa suositus ja pyytää kauppaa vaihtelee

3) Asiakaskohtaamisten määrä on vähäinen

Tavoitteet:

1) Jokainen ymmärtää myyntityön merkityksen

2) Myyjien itseluottamus kohenee

3) Jokainen saa rohkeutta omaan työhönsä

4) Myyntitavoitteet täyttyvät helpommin

Huomioitavaa:

1) Sopii sekä aloittelijoille että kokeneille

2) Pienryhmäkeskustelut tuovat kokeneiden parhaita käytäntöjä jokaisen ulottuville

3) Toimii sekä lähivalmennuksen että Teamsissa

4) Moniosaisena toteutettu valmennus mahdollistaa käytännönläheiset välitehtävät

Myynnin perusasiat

Kenelle:

Jokaiselle myyjälle (B2B, B2C)

Taustaa:

1) Aloitteleva myyjä ei tiedä, kuinka tuloksellinen myyntikeskustelu kulkee

2) Kokenut myyjä oikoo prosessissa, jolloin myyntityön laatu heikkenee

3) Jokin keskeinen osa prosessia, esimerkiksi tarveanalyysin yhteenveto, jää kokonaan tekemättä

Tavoitteet:

1) Jokainen ymmärtää myyntiprosessin eri osa-alueiden merkityksen

2) Jokainen hallitsee prosessin kaikki osa-alueet ensimmäisestä yhteydenotosta kauppojen kautta jälkihoitoon

3) Myyntitavoitteet täyttyvät helpommin ja asiakaskokemus kohenee

Huomioitavaa:

1) Sopii sekä aloittelijoille että kokeneille

2) ”Me osataan nämä jo”… Aivan. Teoriassa paljon tuttua, mutta kuinka sujuu käytäntö asiakkaan kanssa? Tuleeko agenda lähetettyä etukäteen, entä kalenterimerkintä seuraavasta kohtaamisesta? Aina on vara parantaa.

2) Pienryhmäkeskustelut tuovat kokeneiden parhaita käytäntöjä jokaisen ulottuville

3) Sopii erittäin hyvin valmennusohjelmaksi, jossa osien välien annettavat välitehtävät tuovat asiat konkretiaan

4) Toimii sekä lähivalmennuksena että Teamsissa

Oman työn johtaminen

Kenelle:

Aivan kaikille!

Taustaa:

1) Itseohjautuvuus lisääntyy työpaikoilla

2) Etenkin etätyö kotikonttoreissa vaatii väkevää oman työn johtamista

3) Itsenäinen toimintatapa voi vaatia totuttelua

Tavoitteet:

1) Jokainen ymmärtää, miksi oman työn johtaminen kannattaa ottaa vakavasti

2) Osallistuja saa keinoja kasvattaa omaa järjestelmällisyyttään ja aktiivisuuttaan sekä vinkkejä oman työn
priorisointiin

3) Laadimme yhdessä pelisäännöt mm. yhteydenottoihin ja taukojen pitämiseen

4) Osallistuja johtaa omaan työtään paremmin, mikä tuo parempia tuloksia ja parempaa jaksamista

Huomioitavaa:

1) Itsenäisenä yrittäjänä Mika on oiva esimerkki oman työn johtamisesta

2) Keräämme valmennuksen aikana parhaita käytäntöjä toisilta

3) Toimii hyvin etänä ja lähivalmennuksena

4) Moniosaisena toteutettu valmennus mahdollistaa käytännönläheiset välitehtävät

Myyjän 13 kuolemansyntiä

Kenelle:

Jokaiselle myyjälle

Taustaa:

1) Jokaisen myyjän on hyvä pohtia omia myynnin esteitään

2) Moni myyjä kärsii, ainakin jossakin vaiheessa uraansa, esimerkiksi luurikammosta tai pakkien pelosta

3) Nämä myyjän kuolemansyntiä voivat pahimmillaan jopa estää myyjänä työskentelyn

Tavoitteet:

1) Osallistuja tunnistaa ja tunnustaa omia myynnin esteitään

2) Haemme jokaiselle omat tavat lieventää myynnin esteiden vaikutusta

3) Jokaisen itseluottamus ja myyntimotivaatio kohenevat

4) Yhteishenki kasvaa, kun vaikeasta aiheesta voi keskustella ilman häpeäleimaa

5) Jokaisen myyntulokset nousevat ja työhyvinvointi lisääntyy

Huomioitavaa:

1) Moni esihenkilö on yllättynyt, kuinka auliisti myyjät tunnustavat omia jumejaan

2) Pienryhmäkeskusteluissa haemme parhaita käytäntöjä, kuinka jumeja voi helpottaa

3) Ulkopuolinen valmentaja saa keskustelun aikaan ilman ennakkoluuloja ja sisäisiä jännitteitä

4) Toimii hyvin etänä ja lähivalmennuksena

5) Moniosaisena toteutettu valmennus mahdollistaa käytännönläheiset välitehtävät

Hehkua neuvotteluihin!

Kenelle:

Ihan kaikille!

Taustaa:

1) Neuvottelutaitoa tarvitaan kotona, työpaikalla ja vapaa-ajalla

2) Valmistautuminen auttaa pääsemään tavoitteisiin

3) Empatia voi avata uusia ovia

4) Neuvottelutaitoa treenataan aivan liian vähän

Tavoitteet:

1) Ymmärrät valmistautumisen merkityksen: Millainen neuvottelija sinä olet? Mikä on vastassa? Mitkä ovat tavoitteesi? Mistä voit joustaa? Mikä on toiselle tärkeää?

2) Opit, että empatia ei tarkoita periksi antamista

3) Opit judoilemaan vastaväitteiden kanssa

4) Vältät yleisimmät syyt, miksi neuvottelut kariutuvat

5) Temperamenttien ymmärtäminen parantaa asemia etenkin tunnelman rakentamisessa

6) Uusien taitojen myötä kakku kasvaa ja kaikki voittavat!

Huomioitavaa:

1) Valmennus laajentaa huomattavasti perinteistä ”myynti”-käsitettä ja sopii kaikille aloille

2) Valmennuksen opit toimivat erittäin hyvin vaikeissa neuvottelutilanteissa

3) Ryhmätyöt ja keskustelut (myös Teamsissa) tuovat syvyyttä ja konkretiaa

4) Toimii hyvin etänä ja lähivalmennuksena

5) Moniosaisena toteutettu valmennus mahdollistaa käytännönläheiset välitehtävät

Myyjän ja asiantuntijan esiintymistaito

Kenelle:

Jokaiselle myyjälle, asiantuntijalle ja esihenkilölle

Taustaa:

1) Esiintymistaito on todella tärkeää, mutta sitä treenataan todella vähän

2) Sitä tarvitaan aina, kun halutaan saada oma viesti perille, olipa kyse sitten myyntityöstä, projektin esittelystä työtiimille tai vuosisuunnittelun aloittamisesta

3) Esiintyminen mielletään vain eloisien ekstroverttien taidoksi, vaikka hillitympi introverttikin voi olla vangitseva esiintyjä

4) Liiallinen esiintymisjännitys voi haitata tekemisen laatua ja mielekkyyttä

5) Moni jännittäjä tarvitsee itseluottamuksen vahvistamista

6) Videoneuvottelut ovat vaativia myös esiintymistaidon kannalta

Tavoitteet:

1) Ymmärrät, miksi esiintymistä kannattaa harjoitella

2) Löydät omat vahvuutensa esiintyjänä

3) Opit esityksen valmistautumisen elementit (kenelle, kuka, miksi, miten, mitä)

4) Jokaisen esiintymisjännitys lievenee, sillä itseluottamus kohenee

5) Seuraava esitys sujuu paljon paremmin

Huomioitavaa:

1) Tämä on erittäin pidetty valmennus, jota olen tehnyt myös kotikurssina Minna Oulasmaan kanssa

2) Valmennus ei sisällä improvisaatiota tai yllätystehtäviä. Pahimmillaan ne vain lisäävät jännittämistä.

3) Kehonkielen merkitys ei ole niin suuri, kuin monesti annetaan ymmärtää

4) Suosittelen moniosaista valmennusta, jossa osa voi olla etänä. Otamme välitehtävät itseopiskelun tueksi.