• Tämä ei ole valmennus, vaan konsultointia.
  • Arvioimme myynnin nykytilaa (tekijät, prosessi, asiakkaat, määrä,
    laatu, suunta), suunnittelemme tavoitetilan ja raivaamme sinne
    tien. Siltojakin tarvittaessa rakennamme.
  • Sisältää runsaasti avainhenkilöiden haastatteluja (esihenkilöt ja
    myyjät)
  • Haemme parhaat käytännöt jokaisen käyttöön
  • Rakennamme yhdessä voittavan myyntikulttuurin!

Myynnin pelikirja

Kenelle:

Kaikille myyntiorganisaatioille (B2B, B2C)

Taustaa:

1) Hajanainen myyntikulttuuri antaa hajanaisia tuloksia
2) Myyjien tulokset vaihtelevat suuresti
3) Kaikki eivät hallitse tai kunnioita myynnin perusasioita

Tavoitteet:

1) Myyntikulttuurin yhtenäistäminen
2) Parhaat käytännöt kaikkien ulottuville
3) Tuoreen myyjän tuki
4) Perusasioiden muistutus kokeneelle myyjälle

Huomioitavaa:

1) Kestää 2-3 kuukautta
2) Esihenkilöiden ja myyjien haastattelut sitouttavat
3) Pelikirjan hiomiseen kannattaa varata aikaa
4) Pelikirja pitää ottaa käyttöön yhdessä
5) Myyjien valmennus varmistaa hyödyt