Urheilussa puhutaan yhä enemmän psyykkisestä valmennuksesta. Nyt se tulee myös työelämään. Mitä se tarkoittaa?

Meillä jokaisella voi olla erilaisia jumeja ja esteitä. Liiallinen jännittäminen ennen esiintymistä ja sen aikana esimerkiksi oman projektin esittelyssä on hyvä, monelle tuttu esimerkki. Myyjille luurikammo ja pakkien pelko ovat hyvin tyypillisiä menestymisen esteitä ja vähintäänkin ne tekevät työstä hyvin epämukavaa. Ajanhallinnan ontuminen, pomottaminen tai esimerkiksi jämäkkyyden puute voivat haitata esihenkilön työtä.

Yhteistä näille kaikille esimerkeille on, että itseluottamus ja myös rentous ovat kärsineet. Tavoitteena on siis lisätä kunkin itseluottamusta ja rentoutta työn tekemiseen.

Mikä on tällaisen jumin juurisyy? Psyykkisessä valmennuksessa keskustelemme, miten jumit eivät enää haittaisi menestymistä. Voimme keskustella niistä yhdessä ja tarvittessa myös kahden kesken.

Sen tavoitteena on se, että sinä ja tiimisi pärjäisitte mahdollisimman hyvin. Pääsette parhaaseen mahdolliseen tulokseen ja vieläpä hyvällä mielellä!

Myyjän 13 kuolemansyntiä

Kenelle:

Jokaiselle myyjälle

Taustaa:

1) Jokaisen myyjän on hyvä pohtia omia myynnin esteitään

2) Moni myyjä kärsii, ainakin jossakin vaiheessa uraansa, esimerkiksi luurikammosta tai pakkien pelosta

3) Nämä myyjän kuolemansyntiä voivat pahimmillaan jopa estää myyjänä työskentelyn

Tavoitteet:

1) Osallistuja tunnistaa ja tunnustaa omia myynnin esteitään

2) Haemme jokaiselle omat tavat lieventää myynnin esteiden vaikutusta

3) Jokaisen itseluottamus ja myyntimotivaatio kohenevat

4) Yhteishenki kasvaa, kun vaikeasta aiheesta voi keskustella ilman häpeäleimaa

5) Jokaisen myyntitulokset nousevat ja työhyvinvointi lisääntyy

Huomioitavaa:

1) Moni esihenkilö on yllättynyt, kuinka auliisti myyjät tunnustavat omia jumejaan

2) Pienryhmäkeskusteluissa haemme parhaita käytäntöjä, kuinka jumeja voi helpottaa

3) Ulkopuolinen valmentaja saa keskustelun aikaan ilman ennakkoluuloja ja sisäisiä jännitteitä

4) Toimii hyvin etänä ja lähivalmennuksena

Esihenkilön 13 kuolemansyntiä

Kenelle:

Jokaiselle pomolle ja esihenkilölle

Taustaa:

1) Esihenkilö voi olla työssään yksinäinen, jolloin tukea voi olla vaikea saada

2) Jokaisella pomolla on asioita, jotka kaipaavat uudistumista

3) Hapero itseluottamus ja heikko itsetuntemus voivat tehdä työstä raskasta

4) Empatia ja armollisuus itseä kohtaan eivät ole merkki heikkoudesta

Tavoitteet:

1) Jokainen pohtii omia vahvuuksiaan ja sitä, mikä kaipaa kohennusta

2) Jokainen löytää 1-3 parannuskohdetta ja tarttuu toimeen

3) Yhteiset keskustelut kohentavat yhteishenkeä ja lisäävät rohkeutta

4) Jokainen suoriutuu työstään paremmin ja hyvällä mielellä

Huomioitavaa:

1) Valmennus aiheuttaa paljon keskusteluja

2) Moniosaisen valmennuksen kotitehtävät tuovat valmennuksen lähelle

3) Valmennuksen lopussa haemme myös vahvuudet, joista pidetään kiinni yhdessä

4) Toimii hyvin etänä ja lähivalmennuksena